Autorisation og certifikater

R1-autorisation

R1-autorisationskursus til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter og mus.

G1-autorisation

Vi har tilladelse til gasning af muldvarpe og mosegrise med fosforbrinteudviklende midler

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

Certifikatet omhandler kendskab til bekæmpelsesmidler og miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig udbringning af disse midler med ryg- og håndsprøjte.